2 pułk rozpoznawczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZASADY PRZYDZIELANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

ZASADY PRZYDZIELANIA ASYSTY HONOROWEJ  

 

Zasięg terytorialny Garnizonu Hrubieszów:
- powiat
hrubieszowski
.

Wojskowa asysta honorowa:
Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

Kto decyduje o przydziale oraz składzie wojskowej asysty honorowej:
- uroczystości państwowe oraz poza granicami kraju MINISTER OBRONY NARODOWEJ, a skład określa w DOWÓDCA GENERALNY RSZ lub DOWÓDCA GW;
- w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje MINISTER OBRONY NARODOWY, a jej skład określa w swoim rozkazie DOWÓDCA GARNIZONU właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
- w przypadku pozostałych uroczystości decyduje DOWÓDCA GARNIZONU HRUBIESZÓW oraz wyznacza on jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

 

Wniosek, adres:
Wniosek składa się w momencie, kiedy uroczystość nie została ujęta w:
- „Ramowym planie obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej”
- „Planie współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”
- „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...” (propozycje składane do 10 września na rok następny).
Wniosek (załącznik nr 1) składa się do DOWÓDCY GARNIZONU HRUBIESZÓW ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów.
Wniosek kieruje się również do DOWÓDCY GARNIZONU WARSZAWA ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, fax 261 873 259, jeżeli w uroczystości ma wziąć udział orkiestra wojskowa.

 

 

 

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)


Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.
Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.
Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.


O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

 1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 4. Żołnierzy w służbie czynnej;
 5. Byłych żołnierzy zawodowych;
 6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.


Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,
- w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym/.


Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Dowództwo Garnizonu Hrubieszów (tel. 261 158 206, 261 158 352). W Dowództwie Garnizonu Hrubieszów (ul. Dwernickiego 4) przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych w dni powszednie w godzinach 08.00 - 13.00.


DOWÓDCA
GARNIZONU HRUBIESZÓW
/-/ płk Jakub GARBOWSKI

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

2 pułk rozpoznawczy
Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów
tel. 261158300
fax. 261158329
2pr.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.